Tüm Çiftçilere TURİB Acenteliği hizmeti verilecek

#ferizlide.com: Sakarya Ticaret Borsası TURİB Acenteliği hizmetini tüm çiftlilerimize ve yatırımcılarımıza vermeye başlamıştır.

Çiftçilerimizin hasat ettikleri ürününü Lisanslı Depoya götürmeden önce TURİB acentesi olan Sakarya Ticaret Borsası’na gelerek TURİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Borsamızda yaptırılacak TÜRİB kayıtları, lisanslı depolara ürün götürmek isteyen üreticilerimiz için ücretsiz yapılacaktır.

Çiftçi ilk olarak borsaya kayıt yaptırmalı

Hasat ettiği ürününü Lisanslı Depo’ya götürmeye karar verecek olan çiftçimiz, ilk olarak Sakarya Ticaret Borsası’na gelerek, TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) kaydı yaptırması gerekmektedir. Bu kayıt, Sakarya Ticaret Borsası üyeliği kaydı değildir. Borsamızda yaptırılacak TÜRİB kayıtları, lisanslı depolara ürün götürmek isteyen üreticilerimiz için ücretsiz yapılacaktır. Ayrıca, TÜRİB kaydı yaptırmak için sadece Sakarya Ticaret Borsası üyesi olması da gerekmiyor. Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticiler ile ELÜS alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Kayıt yaptıracak gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenen belgeler

Kayıt yaptırmak isteyen gerçek kişilerden; nüfus cüzdan fotokopisi, adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.), Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Gerçek kişi tarafından vekalet verilmesi durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecektir.), aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS hesap numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu), yatırımcı aydınlatma, onay ve taahhüt metni (Yatırımcı taahhütnamesi) belgeleri istenecek. Kayıt yaptıracak tüzel kişilerden ise şu belgeler istenecek; kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği, ticaret sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği, vergi levhası örneği, imza sirküleri, Tüzel Kişi Müşteri Tanıma Ve Temsilci Tayin Formu (Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar ve söz konusu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraklara eklenecektir), aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu