Fındık işçisi gerektiği kadar getirilecek

#ferizlide.com: Vali Ahmet Hamdi Nayir, İçişleri Bakanlığı’nın mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde aksamaların oluşmaması amacıyla yayımladığı Mevsimlik Tarım İşçileri ve Hayvancılık Faaliyeti genelgesi doğrultusunda düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Valilik Makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ile ilgili İl Müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilisi ve Ziraat Odası temsilcisi katıldı.

Virüs salgınının tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması için kurulan komisyonda; gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, tarım işçileri ve hayvancılık faaliyetlerini kapsayan konular görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüşlerinin alınması sonucunda da aşağıdaki şekilde kararlar alındı.

SAKARYA İLİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ KOORDİNASYON KURULU KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi: 15.04.2020

Karar No: 01

Konusu: Sakarya ili Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koordinasyonu

Önerilen tekliflerle ilgili yapılan değerlendirmede;

1- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün ilin kendi imkânları ile karşılanmasına,

2- İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere işçi ihtiyacının ilimize daha önceki yıllarda en fazla tarım işçisi gönderen ve fındık tarımını bilen Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa illerinden karşılanmasına,

3- 2020 Fındık sezonunda il dışından ihtiyaç duyulan işçi sayısının (bağlantı yapan) belirlenmesine, belirlenen sayı kadar mevsimlik tarım işçisi gönderilmesi konusunda Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa Valiliklerine bilgi verilmesine,

4- İşçi talebinde bulunulacak olan Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa Valiliklerine Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği kapsamında Aracı Belgesi olan kişiler aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin sevkinin yapılması konusunda bilgi verilmesine,

5- 2020 fındık sezonu için il dışından ihtiyaç duyulan mevsimlik tarım işçilerinin hareket zamanının, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa Valilikleri ile ön görüşme yapılarak belirlenmesine,

6- İl dışından temin edilecek tarım işçilerinin bulundukları ilden çıkış yapmadan önce ilgili Valiliklerce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulmasına, sağlık kontrollerine müteakip çıkış yapmasına izin verilmesine, işçilerin toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) transit şekilde ilimize gelmeleri için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili valiliklere bilgi verilmesine,

7- 2020 fındık sezonunda bildirilecek ihtiyaca göre işçi gönderecek olan Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa ilinden çıkış yapacak mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak şoförler dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine, ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine, sorun tespit edilmeyenlere ilgili valiliklerce seyahat onayı verilmesine ve ayrıca işçilere ve şoförlere seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılması konusunda ilgili Valiliklere bilgi verilmesine,

8- İl dışından gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin Koranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için il Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

9- Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5(bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre), bu konuda işçi çalıştıracak olan bahçe sahiplerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğünce bilgilendirme yapılmasına,

10- Mevsimlik Tarım işçilerine İl Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesine ve devamlılığının sağlanmasına,

11- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanın ilgili Belediye Başkanlıklarınca düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

12- Biçerdöver, Ot Biçme Makinesi, Patoz, Ekipmanlı Traktör, Balya Makinesi v.b tarımsal mekanizasyon makinesi ve ekipmanlarını kullananlar bu faaliyetlerini belgelendirmek (Ziraat Odalarından veya muhtarlıklardan alınacak belge) ve ticari faaliyetleriyle ilgili yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla korona virüs tedbirleri kapsamında il içi/ dışı kısıtlamaya

tabi tutulmayacaklardır. Söz konusu faaliyetlerde bulunan kişilere gerekli izin işlemleri ilgili Kaymakamlık tarafından yapılacaktır

13- İşçilerin konaklama alanında ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su mininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesinin ilgili kurumlarca yapılmasına,

14- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymaları şartıyla herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

15- İ1 içinde hareket edecek arıcıların Arı kayıt sistemine kayıtlı olmak şartı ile il/ilçe Müdürlüklerinden İl içi Transfer belgesi alarak yer değiştirmelerine müsaade edilmesine,

16- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmalarına,

17- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemleri almalarına,

18-Tarımsal üretimin sürekliliği açısından gerekli olan faaliyetlerin yapılmasında İlimizden çevre il/ilçelere gidecek olan işçi ve çiftçilere işin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veya ilgili Kaymakamlığın onayına istinaden il/ilçeler arasında seyahatlerine izin verilmesine,

19- Mevsimlik Tarım İşçilerinin kendileri ve ailelerinin T.C. kimlik numaraları, geldikleri il bilgilerini ve nerede ne kadar süre çalışacaklarını aracılar veya işçi grubu temsilcileri vasıtası ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerine, bu kişilerin seyahat izinleri ve sağlık durumu kontrollerinin ilimiz kontrol noktalarında Emniyet/Jandarma birimleri ve sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmasına,

20- 2020/1 sayılı bu komisyon kararında yer alan tedbirler ile veya uygun görülecek başka tedbirlerin tüm ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız koordinesinde uygulanmasına ve alınan kararların bir örneğinin gereği için Kaymakamlıklarımıza, bilgi için ise ilgili Valiliklere gönderilmesine,

karar verilmiştir.

#ferizlide.com:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu