Ferizli İhtisas OSB’ye mahkeme dur dedi

#ferizlide.com: Yürütmeyi durduran İdare Mahkemesi, tebligatları davacı şahıslara ve ilgili birimlere gönderdi.

Ferizli İhtisas OSB’ye mahkeme dur dedi

Yürütmeyi durduran İdare Mahkemesi, tebligatları davacı şahıslara ve ilgili birimlere gönderdi.

İlgili Makaleler

Ferizli’de OSB kurulacak alanda toplanan bölge sakinleri arazilerinin oldubittiyle ellerinden alınmak istendiğini belirtmişlerdi.

Ferizli’ye bağlı Abdürrezzak, Seyifler, Tokat ve Doğancı Mahallesi’nde bulunan 5 bin 300 dönüm araziye kurulacak Metal ve Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  ile ilgili bölge halkı tepkiliydi.

Bu süreçte o köylerde yaşayan 3 vatandaş bir araya gelerek İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

 

Mümin Yüzügülen, Fehmi Eşsiz ve Mümin İnal’ın açtığı davada mahkeme ara karar vermişti.

 

Mahkeme ara kararında OSB kurulurken gerekli prosedürün yerine getirip, getirilmediğini araştırmak üzere ilgili idarelere yazı yazılmasına karar vermişti.

 

Şubat ayı başlarında gerçekleşen bu gelişmelerin ardından geçen zaman zarfında mahkeme; ÇED raporunun olmadığı, o arazilerin tarım arazisi olduğu, telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle OSB’nin kuruluşuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SATSO başkanı Akgün Altuğ Tarım arazilerinde sanayileşmeye müsaade etmeyiz diyor sonraki açıklamalarında kamulaştırma başladı diyordu!

Başkan Altuğ; “OSB’lerde tek şartımız var; çevreye ve insana zararlı yatırımlara, bölge içerisinde çevreyi kirletebilecek her türlü yatırıma ve yönetimsel her türlü uygulamaya karşı olacağız. OSB’ler tamamen doğa dostu ve insan odaklı olarak yapılmalıdır” diyordu. Ama diğer taraftan her toplantıda Ferizli ihtisas OSB‘yi gündeme getirerek kamulaştırmaların başladığını üzerine basa basa söylüyordu.

Lakin evdeki hesap pazara uymadı. Vatandaşın açtığı davaya adalet tecelli etti.

Ve karar:

Bu durumda dava konusu İhtisas OSB için ÇED olumlu kararı alınmadan tesis edilen dava konusu işlemde şekil bakımından bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde çevre, insan sağlığı ve kamu yararı açısından telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet verebileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere. 18/03/2020 tarihinde gerekçe yönünden oyçokluğuyla. sonucu itibariyle oybirliğiyle karar verildi.” ifadelerine yer verildi

#ferizlide.com:

Mustafa üstübi ferizli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu