Ferizli Deprem Konutları İhalesi Basın Açıklaması

ferizlide.com

Öztaş Blokları ile ilgili tamamlanan hukuksal süreç sonrasında hukuken ortaya çıkan garabetin yarattığı galiplerin yazılı ve görsel basıl aracılığı ile yapmış oldukları açıklamalar sonucunda kamuoyunun aydınlatılması gereği doğmuştur. Buna göre;

1-Dava açan kişiler Hukuk Nazarında Depremzede ve Hak sahibi Değildir: Öncellikle bu kişileri yakından tanıyan Ferizli Kamuoyu bilmektedir ki bu kişiler Depremzede değildirler. Ferizli Kamuoyu tarafından depremzede olmadıkları bilinen bu kişilerin depremzede olmadıkları mahkemelerce de tespit edilmiştir. Yasal mevzuat uyarınca bir kimsenin depremzede olabilmesi için birinci derece yakınlarını kaybetmesi ve/veya barınmaya yarar mülklerinin yıkılması ve/veya kullanılmayacak derecede hasar görmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Mahkeme dosyalarının içeriğini inceleyebilecek her yurttaş görecektir ki bu kişiler dava dosyasına depremzede olduklarını gösterir tek bir belge koyamamışlardır.

Bu kişilerin hak sahibi olmadığını depremzede statüsünde olmadıklarını şu beyanlarla “Olayda;7269 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında davacının hak sahibi olduğuna, doğal afet nedeniyle konutunun hasar gördüğüne veya eşini ya da birinci derecede yakınını kaybettiğine dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmamakta olup; sayın Bölge İdare Mahkemesi tespit etmiştir.

2- Ferizli Belediyesi Hukukun Gereğini Yerine getirecektir. Peki ya siz?

İdare mahkemesinin İhale işlemini İptal etmesi karşısında Ferizli Belediyesi Mahkeme kararında belirlenen usullere riayet ederek Hukuk Devletinin gereklerini yerine getirecektir.

Mahkeme kararları açısından hala işgalci statüsü bulunan ve tahliye edilmeleri mahkeme kararları açısından da uygun bulunan bu kişiler konutları tahliye edecekler mi? Çünkü Bölge İdare Mahkemesi bu kişilerin konutlardan tahliye edilmelerinde herhangi bir hukuka aykırılık görmemiştir. Bölge idare mahkemesi kararında bu kişiler için “hak sahibi olduğunu ve buna bağlı olarak da kendisine konut teslim edildiğini hukuken geçerli belgelerle ortaya koymayan davacının, uyuşmazlığa konu edilen konut üzerinde hukuken korunabilir nitelikte hakkının bulunmadığı anlaşıldığından, mülkiyeti davalı idareye ait bulunan konutu tahliye etmesinin istenilmesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Hükmünde bulunmuştur.

Mahkeme kararı bu kadar açık olarak tahliye edilmelerinin hukuka uygun olduğunu tespit etmişken Hak, HUKUK, ADALET kafiyesi yaratan sayın vekil bu kişilere artık mahkeme kararı var bu mülkleri tahliye edin demiş midir? Bu mahkeme kararının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine karşın bu kişiler halihazırda hiçbir karşılık vermeden bu mülklerde oturduklarına bakılınca cevabımız HAYIR olacaktır.

3- İhalesi iptal edilen konutlar emsal teşkil edecek midir?

Konut ihalesine girerek alın teriyle bu mülklerden satın alan yurttaşlarımız bilmelidir ki, kamuoyuna yansıyan bu mahkeme kararları Dava açılan iki daire için geçerlidir. İhalesi bitmiş ve usulen kesinleşmiş daire

sahiplerinin mülkiyet haklarını tehdit edecek herhangi bir hukuki mâni bulunmamaktadır. Gönül rahatlığı ile mülklerini kullanmaya, tasarruf etmeye devam edebileceklerdir. Tekraren, açıkça ifade etme lüzumuna binaen: mahkeme kararları dava konusu yapılan iki daireyle ilgili olup diğer dairelerin ihalelerinde hukuksal bir sorun bulunmamaktadır.

Kamuoyunun Bilgisine Saygılarımızla arz olunur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu