Engelli bireylerin sosyal entegrasyonu sağlanmalı

#ferizlide.com: Şimşek “engelli bireylerin sosyal entegrasyonu sağlanmalı” “Engelli bireyler, istihdamda ve sendikal harekette daha fazla yer almalı”

HAK-İŞ – Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Engelliler Komite Başkanı Seyfullah ŞİMŞEK, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Engelli bireylerin sosyal entegrasyonu sağlanmalı ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar kolaylaştırılmalıdır” dedi.

HAK-İŞ – Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Engelliler Komite Başkanı Seyfullah ŞİMŞEK, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası; engelli bireylerin toplum ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarının, haklarının, taleplerinin ve beklentilerinin gündeme taşındığı ve ele alındığı önemli bir haftadır.

İnsanlar tarih boyunca farklı coğrafyalarda ayrımcılıkla, ırkçılıkla, sosyal dışlanma ve toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya gelmiş ve bu nedenle ağır bedeller ödemiştir. Bizim medeniyetimizde, inancımızda ve kültürümüzde aslolan “insan”dır. Köklerimizde insanın cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, sağlık durumu, engellilik durumu sebep gözetmeksizin eşittir. Unutmamak gerekir ki, her insan potansiyel bir “engelli adayı”dır. Bu yüzden yaklaşımımız engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarının sağlanması ve toplumsal hayatta yaşamlarını sürdürebilecek alt yapıyı oluşturmak hususunda insiyatif alarak çalışmalara destek olmaktır.

HAK-İŞ – Hizmet-İş olarak her zaman emek en yüce değerdir düsturu ile hareket etmekteyiz. Emeğin ve emeğini kazanmak için mücadele eden hiç kimsenin engeli olmamalı, emek mücadelesinde engelli bireyler daha fazla ve daha etkin yer almalıdır.

HAK-İŞ – Hizmet-İş olarak engeli bireylerin sosyal entegrasyonunun sağlanması, istihdama katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması konusunda tüm çalışmalara destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Konfederasyonumuz bünyesinde etkin olarak faaliyet gösteren bir Engelli Komitemiz bulunmaktadır. Gerek Konfederasyonumuz gerekse bağlı Sendikalarımız ile yerel ve bölgesel düzeyde yeniden yapılanma anlayışıyla hareket ederek engellilerin ve engelli üyelerimizin hizmet binalarımıza erişimlerinde ciddi çözümler üretmeye devam ediyoruz.

TÜİK tarafından 2002 yılında Türkiye Engelliler Araştırma sonuçlarına göre, Ülkemizde, engellilerin nüfusumuz içerisindeki oranı yüzde 12,3’tür. Yine, TÜİK tarafından 2011 yılından yapılan Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan 3 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %6,9 (4.876.000 kişi)’dur.

Konfederasyonumuz bünyesinde yaklaşık 6.000 engelli üyemiz bulunmaktadır. Engelli üyelerimize yönelik, konfederasyonumuz HAK-İŞ – Hizmet-İş bünyesindeki Engelliler Komitesi aracılığıyla faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Engelli Komitemiz sosyal sorumluluk projelerinde de aktif yer almaktadır.

HAK-İŞ – Hizmet-İş olarak ihtiyaç sahibi engelli üyelerimizin akülü sandalye ve tekerlekli sandalye gibi kullandıkları cihazların temininin sağlanmasına yardımcı olduk, engelli bireyler için Hatıra Ormanı oluşturduk, üyelerimiz içerisindeki engelli sporcularımıza destek olduk, okullarda ve sevgi evlerinde kütüphane oluşturulmasına destek sağladık, kitap kampanyalarına destek verdik, yardım kampanyalarında aktif rol aldık.

Biliyoruz ki engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir. HAK-İŞ – Hizmet-İş olarak; eşitlik ilkesi gereğinin tam olarak yerini bulabilmesi için engellilerin yaşamın tüm alanlarında desteklenmelerini talep ediyoruz. Mesleki eğitim faaliyetlerinin ve istihdama katılım imkanlarının engellilere yönelik daha etkin şekilde kullanılmasını talep ediyoruz.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının sağlanması için iş yaşamının bu bireyler için yeniden düzenlenmesi gereklidir. Çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar kolaylaştırılmalı, kendilerine ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destekler artırılmalıdır. Hukuki, sosyal ve ekonomik olarak ele alınan her bir politika engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata entegrasyonunu artıracaktır.

Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları sonucu engelli durumuna düşen emekçilerin çalışma hayatından kopmadan çalışmaya devamını sağlama politikaların geliştirilmesini istiyoruz.

Bununla birlikte, engelli nüfusuna ilişkin olarak güncel verilere ulaşılmamaktadır. İstatistiklerin daha güncel bir şekilde yapılması ülkemizin engelli profilinin daha net ortaya konması ve bu alanda çalışan kurumlara veri oluşturması bakımından son derece önemlidir.

Tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmalıdır. Kamu idaresi ve diğer çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam kotalarında eşit şartlar aranmalı, istihdamda kota sistemine uyulmalıdır. Ayrıca, kamu idaresinde, yerel yönetimlerde ve diğer yönetim kademelerinde üst düzey görevlerde engelli bireyler de daha fazla yer almalıdır.

Sosyal yardımlar yaşamı kolaylaştırır, ancak “gelecek” çalışma hayatına katılmakla temin edilir. Güçlü bir gelecek için, engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir. Sosyal yardım ve desteklerin istihdamın önünde engel olmaması için engelli ve dezavantajlı yurttaşlarımızın özellikle özel sektörde istihdam edilmelerini teşvik edecek düzenlemeleri yapmak durumdayız.

Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu verilerin güncel olarak paylaşılmasını istiyoruz.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin engelli bireyler için daha da zor olduğu bir gerçektir. Engelli bireylerin sağlıklarını koruyacak ve yaşamlarını kolaylaştıracak tüm önlemlere bu süreçte daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle salgınla mücadele sürecinde ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik sağlanan hizmetler yoğunlaştırılarak devam etmelidir. Sağlık, ulaşım, gıda gibi temel haklara erişimleri konusunda eşitlik ilkesi temelinde tüm topluma da önemli görevler düşmektedir. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, çalışma şatlarının kolaylaştırılması yönünde seferber olmalıyız.

HAK-İŞ – Hizmet-İş olarak, engelli bireylerin istihdamda ve sendikal harekette daha fazla yer alması için, işgücünün talep ettiği yeterliliklere sahip olması için, karşılaştıkları tüm sorunların çözüme kavuşması için mücadele veriyoruz. Bugün de birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Haftası’nda engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutluyoruz. Pandeminin en kısa sürede sona ermesini, tüm dünyanın ve ülkemizin sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyoruz.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu