Bu Haber, Eski Bağ-Kur Yeni 4B Sigortalıları için

#ferizlide.com

Eski Bağ-Kur Yeni 4B Sigortalıları da Teşvikten Faydalanıyorlar.

Ferizli Rehberlik Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Özcan Armağan 5510 sayılı Kanunun 4 b maddesine tabi (Bağ-Kur Sigortalıları)sigortalılarımızın 5 puanlık teşvikten yararlanma şartları ile Türkiye de ikamet eden Türk vatandaşı yakını bulunan Türk soylu yabancıların genel sağlık sigortası işlemleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Armağan’ın açıklaması şöyle:

“Borcu olan 41b sigortalısı (Bağ-Kur’lu ) SGK teşvikinden nasıl faydalanır? Bugüne kadar Bağ-Kur sigorta primlerinde herhangi bir teşvikten faydalanma imkanı yokken, 6745 Kanun’la yapılan düzenleme ile 4(b) sigortalılarının 01.10.2016 tarihinden itibaren 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmalarına imkân sağlanmıştır. Buna göre isteğe bağlı sigortalılar hariç 4(b) kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanmaktadır.

Sigortalıların bu prim indiriminden faydalanabilmesi için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve gecikme zammı v.b borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece 5 puanlık indirimden yararlandırılır. Hazinece karşılanan prim tutarı gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır. Kısaca tekrar edersek, Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için; • Primlerin Hazine’ce karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, • SGK’ya kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

Sigortalının, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması neyi ifade eder Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları primlerinin beş puanlık kısmının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanabilmesi için sigortalıların kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir. Tahakkuk neden malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmı T.C. Aile, Ç.S.G. Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak tutara karşılık tahakkuk oluşturulacak olup, muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan sigortalıların söz konusu sigorta prim indiriminden yararlanabilmesi için, Ç.S.G. Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmayacak olan teşvikli prim tutarının yasal ödeme süresi içinde tamamının ödenmesi gerekir. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları primlerinin T.C. Aile , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak beş puanlık kısmının hesabıda şu şekildedir. 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve devlet katkısı başlıklı 81. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esaskazancının%20 olduğu bunun %9 unun sigortalı hissesi %11 ‘nin işveren hissesi olduğuna göre 4üncü maddenin b bendi kapsamındaki sigortalılar için esas alınacak malullük yaşlılık ve ölüm sigortalıları prim oranı beyan edilecek prime esas kazancın %20 si olup teşvik uygulaması ile bu oran %15 olacaktır.

Teşvik uygulaması 01.10.2016 tarihi itibariyle başlatılmış olup, prim borcu olmayan sigortalılarımız bu haktan faydalanmaya devam etmektedirler. Sigortalılarımız Herhangi bir İl Müdürlüğümüz veya Merkez Müdürlüklerimizden alacakları hesap dökümleriyle teşvikten faydalanıp faydalanmadığının takibini kolayca yapabileceklerdir. Türkiye de ikamet eden Türk vatandaşı yakını bulunan Türk soylu yabancıların sağlık sigortası işlemleri 6735 sayılı Kanun ile Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen ve bu Kanunun 16. Maddesinin birinci fıkrasın ç bendi kapsamındaki Türk soylu ana, baba eş ve çocuklarının talepte bulunmaları halinde Kanun 60 ıncı maddesinin g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır demektedir.

Bu kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ç bendi gereği İçişleri Bakanlığı veya Dış işleri Bakanlığı tarafından verilen Türk soylu olduğuna dair resmi belge ve başvuru dilekçesiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanların talep tarihini takip eden günden itibaren5510 sayılı Kanunun 60ıncı maddesinin g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

Saygılarımızla Sayın halkımıza duyurulur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu