Belediyenin Satışına İdare Mahkemesinden Dur İhtarı!

#ferizlide.com: Kocaali Belediye Meclisinin Ağustos ayında yaptığı toplantıda Ahmet Acar’a 24 adet parselin satışı için yetki verilmişti. Millet İttifakı üyelerini Bölge İdare Mahkemesine yaptıkları başvuruda yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kocaali Belediyesine Sakarya Bölge İdare Mahkemesinden Dur İhtarı!

Kocaali belediyesinin iktidar kanadı meclis üyelerinin oluruyla belediye başkanı Ahmet Acar’a 24 adet parsel satışı için verilen yetkinin iptali ve bahsi gecen parsellerin, ülkede yaşanan mevcut ekonomik sorunlar nedeniyle değerinde satılamayacağı gerekçesiyle Millet İttifakı meclis üyeleri Rıdvan Öner, Ayhan Çetinkaya ve Hasan Ali Kulaç’ın Sakarya 2. Bölge İdare mahkemesine 04.10.2019 tarihinde açtıkları, 06.08.2019 tarih ve 61 sayılı ilgili Belediye meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Millet İttifakı meclis üyelerinin mahkemeye sundukları gerekçeler doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kocaali belediyesinin arsa satışlarında kamu yararı gözetilmemiştir! Sakarya 2. Bölge İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma gerekçesi, “24 adet parselin sataşışında kamu yararı gözetilmediğine vurgu yaparak; her ne kadar 539361 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının görev ve yetkilerinin düzenlediği 38. Maddesinin (C) bendinde , “Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek” ve (h) bendinde “Meclis ve encümen karalarını uygulamak” belediye başkanının görevleri arasında sayılmış ise de, belediye taşınmazlarının satışı özel bir yetki kuralına bağlandığından, anılan bu hükümler kapsamında da belediye taşınmazlarının satışı konusunda alınan meclis kararlarının uygulanması amacıyla belediye başkanına yetki verilemeyeceği anlaşılmaktadır.” İfadelerine yer verilmiş. İdare Mahkemesi; Kocaali Belediye Başkanı hukuka aykırı yetkisiz işlem yapmıştır! Sakarya 2. Bölge idare mahkemesi aynı gerekçeli kararda Kocaali Belediye başkanının yetkisiz işlem yaptığına vurgu yaparak; “Bu durumda belediye taşınmazlarının satışı konusunda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca belediye encümeninin yetki verilmesi hukuka uygun ise de, belediye başkanına bu konuda yetki verilemeyeceğinden dava konusu meclis kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Görüşlerine yer vermiş.

Telafisi güç sonuçlar doğurur! Bölge idare mahkemesi gerekçeli kararında; Açıkça hukuka aykırı olduğu saplanan dava konusu işlemin uygulanması halinde bir çok belediye taşınmazının usulsüz devrine, tapuda ferağ verilmesine ve bazı kişiler bakımından hak kayıplarına neden olabileceğinden telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı sonucuna varılmıştır” İtiraz adresi; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi!. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğura bileceğinden 2477 .sayılı Kanunun 27.madesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 28/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” görüşlerine yer verilmiş.

Abone Olun
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi paylaşın.x
()
x