22 Mart Dünya Su Günü “ Geleceğe Su Bırak ”

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü İle Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’dür.

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ): Videoları değerlendirecek ve puanlayacak olan kurulu ifade eder.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan 2 kişi ile SASKİ’de görev yapan 2 kişiden oluşan 4 kişilik ekiptir.

YARIŞMACI: Videoyu çeken, kurgulayan ve yarışmaya müracaat eden kişiler ile kendisinin de videoda yer alması sebebiyle çekimi bizzat gerçekleştiremeyen ancak videosu ile yarışmaya müracaat eden kişiler.

2) KONU VE AMAÇ

“GELECEĞE SU BIRAK”

Sakarya’da ikamet eden 7-29 yaş aralığındaki gençlerimiz ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturabilmek, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik etmek ve su tasarrufunu özendirmek amacıyla, su tasarrufu mesajı içeren eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, toplumun duyarlılığını artırarak motive olmalarına katkıda bulunmaktır.

3) KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Videolar jüri tarafından değerlendirilecektir.

c) Yarışmaya; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları, kurum personeli yakınları katılamaz, amatör veya profesyonel 7-29 yaş arası herkese açıktır.

ç) 1 adet video ile katılım kabul edilecektir.

d) Yarışmaya katılacak videoların süreleri, en az 15 saniye uzunluğunda ve en fazla 30 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.

e) Video Türkçe olmalıdır. Anlatıcısız – sessiz olması da mümkündür.

f) Videolar kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

g) Videoların içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

ğ) Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

h) Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

ı) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış videolar ile bu videoların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan videolar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş videolar yarışmaya katılamaz. Videonun, sergilenmiş ve video yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan videonun, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i) Ödül alan videonun; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

j) Katılımcı, videonun tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Önceki yıllarda çekilmiş videonun, başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

k) Yarışmaya gönderilen videoda görülebilecek insanların videosunun çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

l) Yarışmaya gönderdiği video üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

m) Video içeriğinde çocuk İŞÇİYE yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

n) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

o) Videonun içeriğinden, Videoda yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden çeken kişi sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen çeken kişinin hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı video gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

ö) Yarışmacıların, gönderecekleri videonun ismini, kendi ad-soyadları ile kaydetmeleri ve bu şekilde göndermeleri gerekmektedir. Yarışmacı ad-soyadıyla isimlendirilmemiş videolar kabul edilmeyecektir.

p) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve jüri kararları geçerlidir.

4) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

a) Düzenleme Kurulu, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

b) Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

c) Gönderilen videonun tamamı yarışmacıya ait olmalıdır. Başkasına ait video veya görüntünün, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

ç) Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla düzenleme kurulu tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Düzenleme kurulu ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte tüm telif haklarına sahip olacaktır.

5) ESERLERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ

a) Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalıdır.

b) Kurgusal Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı

c) Eserlerin yüklenilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır. ç) Başvurular, yarışma takviminde belirtilen süreler dahilinde http://sakarya.gsb.gov.tr/ adresindeki şartnamenin okunması, aynı adresteki başvuru formunun indirilip doldurularak imzalanması, video ile birlikte başvuru formunun yarisma.gsbsakarya@gmail.com adresine gönderilmesi ile tamamlanmış olacaktır.

d) Başvuru tarihi ve saati geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

6) YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 15.03.2021 – 12.00

Son Katılım Tarihi: 31.03.2021 – 16.00

Değerlendirme Toplantısı: 02.04.2021

Sonuç Bildirimi: 19.04.2021

Ödül Töreni ve Sergi: Salgın süreci değerlendirilerek karar verilecek ve sonuç bildirim tarihinde, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

 

7) SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş 2 personel ile SASKİ Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş 2 personelden oluşan 4 kişilik ekiptir.

Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

8) ÖDÜL BİLGİSİ

Birincilik Ödülü : Yarışmanın birincisinin adı 21 X 30 cm ölçülerinde pirinç tabela ile Kredi Yurtlar Ormanı’nda yer alan ağaca kalıcı olarak asılacak, ayrıca Sıtkı ASLANHAN’ın 5 adet kitabından oluşan set hediye edilecektir.

İkincilik Ödülü : Sıtkı ASLANHAN’ın 5 adet kitabından oluşan set.

Üçüncülük Ödülü: Sıtkı ASLANHAN’ın 5 adet kitabından oluşan set.

 

9) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM

Kübra Nur KOCACIK

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel Faaliyetler Birimi

İstiklal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Safrancık Sk. no 8/A, 54050 Serdivan/Sakarya

Tel: (0264) 666 24 20 – Dahili (127) E-mail: sakarya.egitimsosyal@gsb.gov.tr

 

 

 

· BU ŞARTNAME, YARIŞMACININ YARIŞMA VİDEOSUNU GÖNDERMESİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

· YARIŞMACILARIN BU ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE SONRADAN İTİRAZ HAKKI YOKTUR.

· YARIŞMAYA KATILAN HERKES, BU ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR.

Abone Olun
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi paylaşın.x
()
x